Variabelen

Let op: deze versie is moeilijk, bewaar ze misschien voor het einde als je de oplossing niet snel vindt.

Jenny bewaart knikkers in bakken, die ze voorstelt met letters.

Je kan niet zien hoeveel knikkers er in elke bak zitten.

Je hebt de instructie maxmin nodig, die werkt als volgt:

Voorbeeld als je het aantal knikkers zou kunnen zien :

plaatst in bak Y X V het grootstekleinste aantal knikkers van de twee aantallen in bak A en in bak B :

De instructie max werkt op dezelfde manier maar plaatst het grootste van de twee aantallen in de bak.

De instructie min werkt op dezelfde manier maar plaatst het kleinste van de twee aantallen in de bak.

Maak een reeks instructies die in bak Z het volgende plaatst: het grootste aantal van A, B en C. het kleinste aantal van A, B, C en D. het tweede grootste aantal van A, B en C.

Let op: jouw instructies moeten werken in alle gevallen, ongeacht de aantallen die zich in iedere bak bevinden in het begin.

Oplossing

Dit is een mogelijke oplossing: