Mobiles

We maken babymobielen die beschreven kunnen worden door 4 opeenvolgende getallenelementen:

De lengte van de linkertak Het aantal bollen hangend aan de linkertak De lengte van de rechtertak Het aantal bollen hangend aan de rechtertak

We maken babymobielen die beschreven kunnen worden door 4 opeenvolgende elementen :

De lengte van de linkertak De beschrijving van het object hangend aan de linkertak De lengte van de rechtertak De beschrijving van het object hangend aan de rechtertak

De hangende objecten aan iedere tak zijn ofwel bollen, en dan geef je het aantal ervan, ofwel een andere mobiel, waarvan je dan de beschrijving geeft tussen haakjes, volgens hetzelfde principe.

Typ de 4 getallen die de mobiel
beschrijven
de beschrijving van de
gevraagde
mobiel die hieronder rechts is weergegeven:


Voorbeeld :

1 2 3

Voorbeeld :

1 2 3
Jouw mobiel

Gevraagd