Vaak gestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de olympiade

Een andere vraag ? Stel ze aan ons via e-mail of Facebook.

Wedstrijd & Inschrijven

 • Wat kost het om in te schrijven ?

  De wedstrijd is helemaal gratis.

 • Wanneer starten de inschrijvingen ?

  We hopen de inschrijvingen, zowel voor individuele deelnemers als voor scholen, te kunnen starten begin december. Tot die tijd kan je alvast je emailadres achterlaten op onze website, en dan ben je als eerste op de hoogte zodra de inschrijvingen starten.

 • Ik woon in het buitenland, mag ik deelnemen?

  Belgen die in het buitenland wonen of ingeschreven zijn in een secundaire school in het buitenland, mogen deelnemen aan de Belgische olympiade.

 • Ik ben geen Belg, mag ik deelnemen?

  Als je geen Belg bent maar wel ingeschreven bent in een Belgische school, mag je wel deelnemen. Als je geen Belg bent en ook niet op een Belgische school zit, kan je niet deelnemen aan onze olympiade. De meeste landen organiseren een eigen olympiade, je kan een lijst met links vinden op https://ioinformatics.org/page/members/7. In Nederland wordt de wedstrijd georganiseerd door de Nederlandse Informatica-olympiade (NIO).

 • Kan ik deelnemen als ik tijdens de wedstrijd op uitwisseling ben in het buitenland?

  Problemen als deze bekijken we geval per geval. Het is soms mogelijk om deel te nemen vanop afstand, als we een betrouwbare contactpersoon hebben (in een school of universiteit) om de deelname te superviseren. Contacteer ons in elk geval via info@be-oi.be .

Eerste ronde

 • Waar vindt de eerste ronde plaats?

  Je kan deelnemen in jouw eigen school (zie hieronder), of in de regionale centra die te vinden zijn op onze hoofdpagina. Exacte adressen zullen op de website verschijnen in de aanloop naar de wedstrijd.

 • Kan ik de eerste ronde in een Franstalig centrum komen doen?

  Je kan de proef afleggen in het Nederlands in eender welk lokaal centrum in België. We kunnen echter niet garanderen dat begeleiders in Franstalige centra kunnen antwoorden op vragen in het Nederlands. Sowieso kan je geen vragen stellen over de proef zelf, enkel over praktische details (resterende tijd, ...).

 • Kan ik de eerste ronde in mijn school afleggen?

  Ja. Daarvoor moet er een leerkracht zijn die de eerste ronde wilt begeleiden. Ook moet de school voldoen aan de voorwaarden hieronder beschreven in de sectie "voor scholen". In alle andere gevallen ga je best naar het dichtstbijzijnde lokale centrum.

Finale en verder

 • Waar vindt de finale plaats?

  De finale zal plaatsvinden op een centrale locatie, meestal is dit in Brussel. Het exacte adres wordt later nog bevestigd.

 • Moet ik kunnen programmeren voor de finale?

  De finale is een proef op papier. Bij sommige vragen kan je gevraagd worden om eenvoudige stukjes code te lezen of aan te vullen. Daarom is het handig om in een courante programmeertaal een beetje te kunnen programmeren. Alle finalisten zullen de mogelijkheid krijgen om een introductiecursus programmeren te volgen in de krokusvakantie. De exacte datum en locatie wordt na de eerste ronde bekendgemaakt.

 • Ik kan best al wat programmeren!

  Dan nodigen we je graag uit om kennis te maken met beCP. Voor deze groep getalenteerde jonge programmeurs organiseren we aparte trainingen en cursussen waarin geavanceerde onderwerpen aan bod komen. Via beCP wordt je voorbereid op deelname aan internationale programmeerwedstrijden, waaronder de Internationale Olympiade in Informatica. Alles wat je moet doen om lid te worden van beCP vind je op beCP.

 • Hoe kan ik deelnemen aan de Internationale Olympiade?

  België mag elk jaar een ploeg van 4 leerlingen naar de Internationale Olympiade in Informatica sturen. De ploeg wordt samengesteld na een aparte programmeerwedstrijd die georganiseerd wordt in mei voor de leden van de beCP groep. Daarom moet je dus eerst en vooral zelf lid worden van beCP.

Voor scholen

 • Wat verandert er in 2017?

  In grote lijnen:
  - Dit jaar willen we de eerste ronde via de computer doen verlopen.
  - We trachten het inschrijvingsproces zo goed mogelijk te automatiseren.
  - Om onze groei te kunnen opvangen, zullen dit jaar enkele tientallen deelnemers in elke categorie tot de finale worden toegelaten.
  - De finale blijft dit jaar een proef op papier.
  - Er wordt een betere inschatting van vereiste tijdsduur en moeilijkheidsgraad nagestreefd voor de vragen.
  - Omdat computerklassen moeilijker te reserveren zijn, zullen we soepeler proberen zijn betreffende de praktische organisatie.
  - Er is geen minimum voor het aantal deelnemende leerlingen meer.

 • Onder welke voorwaarden kan de eerste ronde in de school doorgaan ?

  De eerste ronde kan in uw school worden georganiseerd indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan (noot: door de vele wijzigingen dit jaar is het mogelijk dat dit bij de start van de inschrijvingen nog licht wordt aangepast):
  - Er moet een computerlokaal beschikbaar zijn, met een internetverbinding en 1 computer voor iedere deelnemer.
  - Er moet constant toezicht zijn tijdens de volledige proef.
  - De proef moet doorgaan tijdens de proefweek (begin van de proef tussen 8h30 en 15h30).
  - Alle deelnemers van eenzelfde school die in eenzelfde categorie deelnemen, moeten de eerste ronde op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip afleggen. Hiervan afwijken is enkel toegestaan als de begeleidende leerkrachten kunnen garanderen dat de contacten tussen leerlingen van eenzelfde categorie die op verschillende locaties of tijdstippen deelnemen tot een minimum wordt beperkt.

 • Moeten mijn leerlingen zich op uw site inschrijven?

  Vanaf dit jaar niet meer. De inschrijving van uw leerlingen gebeurt door de school. Later volgt meer informatie.

 • Hoe schrijf ik mijn school in?

  Vanaf dit jaar zal uw school zich moeten registeren op het wedstrijdplatform. Details van de inschrijvingsprocedure volgen later.

 • Is een computerklas noodzakelijk?

  De eerste ronde is in 2017 gepland als een wedstrijd via de computer. De wedstrijd zal dus in een computerklas met internetverbinding moeten plaatsvinden.

 • Is een goede internetverbinding noodzakelijk?

  Neen, het wedstrijdplatform is erg licht en de wedstrijd kan zelfs met een slechte inbelverbinding worden gerealiseerd.

 • Moeten de computers beschikken over specifieke software?

  Nee, er is enkel een browser nodig.

 • Is er een oplossing voor de overlap met een andere wedstrijd?

  Dit jaar valt de eerste ronde van de Informatica-olympiade samen met die van de Biologie-olympiade. De biologie-olympiade gaat ook door op school in een computerklas, op vaste tijdstippen. We laten deelname aan de Informatica-olympiade gedurende de hele dag toe, zodat u hier gemakkelijk omheen kan werken.