Reglement

Introductie


Door zich in te schrijven voor de beOI wedstrijd, accepteert de deelnemer dit reglement. De wedstrijd wordt georganiseerd door beOI VZW. Deze vereniging beheert alle aspecten van de wedstrijd.

Deelnemers


De wedstrijd is voorbehouden aan leerlingen die ingeschreven zijn in het secundair of lager onderwijs in het eerste semester van het schooljaar waarin de proef plaatsvindt. Deelnemers moeten ofwel de Belgische nationaliteit bezitten, ofwel ingeschreven zijn in een Belgische school. Deelnemers moeten ook minder dan 20 jaar zijn op 30 juni van het jaar waarin de proef plaatsvindt. (Dus voor beOI'xx, moet een deelnemer geboren zijn op 1 juli van het jaar 20xx-20 of later). De organisatoren van de wedstrijd hebben het recht om een bewijs van leeftijd of een bewijs van inschrijving in de school te vragen aan de deelnemers.

Men neemt deel aan de wedstrijd in één van drie leeftijdscategorieën. Elke deelnemer moet zich inschrijven in de categorie die overeenkomt met zijn of haar studiejaar. De categorie belofte is voorbehouden voor leerlingen in het 1e en 2e middelbaar en de lagere school. De categorie junior is voorbehouden voor leerlingen in het 3e en 4e middelbaar. De categorie senior is voorbehouden voor leerlingen in het 5e, 6e en 7e middelbaar.

In't kort
 1. Voor leerlingen middelbaar of lager
 2. Belg of in een Belgische school
 3. Categorieën:
  Belofte
  tot en met het 2e middelbaar
  Junior
  3e en 4e middelbaar
  Senior
  5e, 6e (en 7e) middelbaar

Wedstrijdverloop


Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. Voor de optionele opleidingen die worden aangeboden, kan een kleine deelname in de onkosten worden gevraagd, om een deel van de kosten voor verblijf en maaltijden te dekken.

De finalisten zijn die deelnemers aan de eerste ronde die de hoogste scores hebben behaald in hun categorie. In elke categorie mogen 50 deelnemers naar de finale, met een maximum van 15% van het totale aantal deelnemers in die categorie.

In't kort
 1. Gratis wedstrijd
 2. 50 besten (of 15%) van de eerste ronde naar de finale (per categorie)